Рекламодателям

Микола Кравченко відвоював перерахунок пенсії, але борг у 182 тисячі отримає ще не скоро

2022-11-26 16:35:37
3454 13
Ось уже кілька років тисячі військових пенсіонерів по всій Україні судяться з Пен­сійним фондом за перерахунок пенсій. Підставою для судових процесів став не­справедливий перерахунок виплат, здійснений на осно­ві Постанови Кабінету Міні­стрів України № 103 від 21 лютого 2018 року. Ця поста­нова хоч і передбачала фак­тичне зростання пенсій, та водночас містила низку положень, через які військо­ві пенсіонери щомісяця недоотримувапи по кілька ти­сяч гривень. У березні 2019-го скандальні положення бу­ли визнані судом незакон­ними і скасовані. Втім авто­матичного перерахунку пенсій не відбулося. Тож пенсі­онери масово почали суди­тися з ПФУ і вигравати спра­ви. Один із тих, хто пройшов багатомісячиу судову тяга­нину і таки добився свого, — 68-річний Микола Крав­ченко з Чернігова. Тепер він отримує на 40% більшу пен­сію, аніж була до перера­хунку. Крім того, Пенсійний фонд має виплатити йому 182 тисячі гривень, які недо­платив за останніх 3,5 року.Справа в тому, що до 2018 ро­ку пенсія військовим нараховува­лася виходячи з чотирьох складо­вих: посадового окладу; окладу за військове звання; надбавки за вислугу років; додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат підвищень і премій). Од­нак у вищезгаданій постанові Каб­міну залишили тільки три пер­ших складові, а додаткових ви­дів грошового забезпечення не прописали. Постановою також передбачалася поетапна випла­та підвищень до пенсій (у 2018-му - 50% від суми підвищення, у 2019-му - 75% а в 2020-му — 100%).

Невдовзі після виходу цієї по­станови один киянин вирішив оскаржити її і звернувся до суду з позовом про визнання спірних пунктів протиправними та нечинними. Рішенням Окружного адмі­ністративного суду від 12 грудня 2018 року позов було задоволе­но. А 5 березня 2019-го правильність цього вердикту була підтвер­джена Шостим апеляційним ад­міністративним судом Києва. З цього моменту військові пенсіоне­ри почали брати у військкоматах оновлені довідки про розмір гро­шового забезпечення і подавати їх до управлінь Пенсійного фонду з вимогою перерахувати пенсії. Піс­ля того як їм відмовляли — зверта­лися до суду. Так було і з Миколою Кравченком.

- Я військовий пенсіонер, старший прапорщик, учасник бойових дій. Маю 26 років вислуги, - розказує він. - Службу починав у полку зв'язку в Чернігові .У 1983-1985 роках служив в Афганістані, потім 4 роки - в Німеччині. Дослужував у Чернігові, де й вий шов на пенсію у 1997-му. Від колишніх, товаришів по службі і дізнався, що військові пенсіонери по всій Україні успішно добиваються перерахунку пенсії. Тому у верес­ні 2021-го теж звернувся до Пен­сійного фонду. Втім у перерахунку мені відмовили. Сказали, що за­пізно звернувся. Тоді я вирішив виборювати правду в суді.

7 грудня 2021 року позов Миколи Кравченка розглянув Чернігівський окружний адміністра­тивний суд. У відзиві на позовну заяву Головне управління Пенсій­ного фонду в Чернігівській області аргументувало свою відмову тим, що Миколі Євгеновичу у 2018 році вже було перераховано пенсію відповідно до вимог діючого тоді законодавства, а нові нор­мативно-правові акти Кабміну, за якими має проводитися пе­рерахунок, з 2018-го не при­ймалися. Також зазначалося, що Кодексом адміністративного судочинства України встановлено 6 місячний строк звернення до адмінсудів, який позивач уже пропус­тив.

Проте на суді всі доводи Пен­сійного фонду були відкинуті. Суд­дя відзначив, що підставою для перерахунку пенсії може бути як відповідна заява пенсіонера з доданими до неї документами, так і рішення, прийняте Кабмі­ном. При цьому з 5 березня 2019 року (тобто з моменту винесення рішення Шостим апеляційним ад­міністративним судом Києва) виникли підстави для перерахунку пенсії, але Миколі Євгеновичу було протиправно відмовлено. Що стосується нібито про­пущених позовних строків, то суд роз’яснив, що -перерахунок пен­сій не проведений з вини Пенсій­ного фонду чи держорганів, про­водиться з дати виникнення права на нього без обмеження строку.

Таким тином позов Миколи Крав­ченка було повністю задоволено. Суд зобов’язав перерахувати йому пенсію 1 квітня 2019-го року і здійснити виплату заборгованості за 3.5 року, а також виплачувати пен­сію в оновленому розмірі.

У схожих судових справах управління Пенсійного фонду по всій країні подавали апеляції. Не стало винятком і чернігівське, яке в січні 2022-го спрямувало апе­ляційну скаргу до Шостого апе­ляційного адміністративного суду. Ось тільки до самого роз­гляду справа так і не дійшла. Спо­чатку завадило повномасштабне вторгнення Росії, а коли в липні суд узявся за апеляцію, то з'ясувалося, що Пенсійний фонд не сплатив судового збору. Тож апеляційну скаргу просто повернули, а рішення першої інстанції в серпні 2022-го набрало чинності.

- Я переконаний, що вони по­дали апеляцію лише з однією ме­тою затягти час, щоб якомо­га довше не виплачувати пенсії у збільшеному розмірі, — каже Ми­кола Євгенович — Зрештою так і вийшло. Перераховану за рішен­ням суду пенсію я отримую лише з вересня. А заборгованості у 182 тисячі гривень мені й досі не ви­платили. Як і більшості пенсіонерів, які виграли суд.

Чому не виплачується забор­гованість військовим пенсіонерам, ми запитали у начальниці Управ­ління з питань виплати пенсій ГУ Пенсійного фонду в Чернігівській області Олени Лусти.

- Не можна сказати. що заборгованість не виплачується. Випла­ти йдуть, тільки із запізненням, - пояснює вона. — Щороку з держбюджету виділяється певна су­ма для погашення заборгованості Пенсійного фонду. Зокрема на по­точний рік виділено 360 мільйонів гривень. Таким чином покрили заборгованість перед пенсіоне­рами включно до 30-го квітня 2020 року (тобто ті, хто до цього пасу відсудив виплати їх уже отрима­ли - авт). - Що стосується Мико­ли Кравченка то рішення суду що­до перерахунку його пенсії набрало чинності у серпні. Уже з вересня він отримує пенсію я новому розмір. А заборгованість (із квітня 2019-го року до серпня 2022-го року) включена в Єдиний реєстр судових рішень. Її виплатять, коли надійдуть гро­ші. Проте слід розумне, що випла­ти відбуваються у порядку черги. Тобто спершу заборгованість буде виплачена за судовими рішення­ми, що набрали чинності до серп­ня 2022-го.

Виникає запитання, чому Пен­сійний Фонд автоматично не пе­рерахував пенсії всім військовим пенсіонерам ще у 2019-му, коли столичний, суд скасував скандальні положення Постанови КМУ №103. Відповідь дала начальниця відді­лу призначення і перерахунку пен­сій ГУ Пенсійного фонду в Чернігів­ській області Ольга Хоренко:

Відповідно до статті 63 За­кону України “Пре пенсійне забез­печення осіб, звільнених з військо­вої служби, та деяких інших осіб”, перерахунок пенсій проводиться за однієї умови - якщо буде від­повідна постанова Кабінету Мі­ністрів України про перерахунок пенсій пенсіонерам силових струк­тур. Однак її на сьогодні немає. Що стосується перерахунків пен­сій за рішеннями суду, то можу сказати що всі вони виконують­ся індивідуально. Тобто перера­хунок пенсій за рішенням суду сто­сується лише тієї особи щодо якої воно ухвалене, і на інших не поши­рюється.

У результаті склалася така си­туація, що ті військові пенсіонери, які не стали судитися досі одер­жують виплати по-старому А - хто пройшов через суд, добилися перерахунку і отримують значно більшу пенсію. На додачу Пенсій­ний фонд має погасити їм ще й за­боргованість. Щоправда, чекати, поки її сплатять, доводиться рока­ми. У свою чергу виконавча служба допомогти стягти заборгованість не може, оскільки в Пенсійного фонду є лише спецрахунок на виплату поточних пенсій. А взяти звідти гроші — фактично означатиме забрати їх у інших пенсіонерів.

- Хай там як, але я не сидітиму склавши руки, — запевняє Ми­кола Кравченко. - Добиватимусь негайного погашення заборгова­ності через Європейський суд з прав людини. Інакше грошей взагалі можна не дочекатися.

Олексій ПРИЩЕПА

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

комментарии (13)
Anonim2022-11-26 17:31:42 ответить

Вважаючи на фактичний фінансовий стан . у держави вихід один і єдинний --включити на форсаж станок і всі борги. пільги .регреси і надбавки перетвориті в інфляційний мотлох . Трішки почекай Микола - купиш за борг аж цілий кілограм ковбаси .

Anonim2022-11-26 18:11:27 ответить

Тих хто звільниіся до 2014 року , а тим паче приймав участь у радянській агресії у республіці Афганістан , розвалював і грабував армію , взагалі на мінімальну пегсію треба перевести. Прапорюга - ворюга...

Коляответить

Подскажи-ка, ты дурак или провокатор?

scorpion2022-11-26 18:39:09 ответить

Ну что же это за страна у нас? Кто сделал это у нас? Как воровать, то эти людишки впереди паравоза бегут, а вот отдать пенсионерам - зась. И здесь все расчитано, что большинство не доживут до выплаты украденного. Чтобы им эти недоплаты встали поперек горла. Я выиграл первый суд и мне пересчитали пенсию, а вот то что не доплатили за прошлые годы надо снова судиться, а таких как я которым уже по 75 лет и с кучей болячек, масса. А эти сытые, довольные молодые с пенсионного фонда откровенно издеваются над нами и снова предлагают персонально пройти через эти муки. А зачем??? Не мы вас обманули, а вы у нас украли честно заработанное. Вот и отдайте. Ненавижу вас и вашу блудливую компанию.

Anonim2022-11-27 00:05:37 ответить

Зовнышні наші позичальники мабуть не стануть гроші своїх платників податків витрачати на утримування ще й афганців СССР . А других грошей у держави немає . хіба що намалювати як купони Кравчука .Але потім -- все рівно що помочився в штани . зразу тепло и приємно а потім і смердить і холодно .

Anonimответить

Все вірно, розумію що 200К на дорозі не валяються але ж не за часів війни бігати по інстанціям і щось вимагати. Діти на пікапи збирають нинішнім військовим, а попередні військові все намагаються щось урвати незважаючи ні на що. В країні ВІЙНА якщо що, не АТО, не спецоперація навіть. "Добиватимусь негайного погашення заборгова­ності через Єврейський суд з прав людини" - Єврейський це схоже опечатка "по Фрейду"

Anonimответить

Моему батьку не доплачували чорнобильську пенсыю, хоча він там відбув 2 строки і отримав інвалідність. На суді у 2012 роцв йому сказали - так, було неправомірне рішення, але ніхто не буде виплачувати, країна в скруті, максимум - будеш отримувати виплати які будуть йти після суду. А про минуле забудь. Так що суд хрін клав на людей, і до вайни

Al2022-11-27 15:58:45 ответить

- Хай там як, але я не сидітиму склавши руки, — запевняє Ми­кола Кравченко. - Добиватимусь негайного погашення заборгова­ності через Єврейський суд з прав людини Микола, що а чого тільки Єврейський? Подай позов і в Арабський, хай нафтодолярами тобі афган компенсую)

У бурмистра Власа бабушка Ненила Починить избенку лесу попросилаответить

Этот Просто Мыкола не курсе что таких "позовив" лежат там в очереди десятки тысяч еще с времен Кучмы ....и даже . по уже принятым решениям.. " забит большой болт с сорваной резьбой " Тем более намедни Председатель НБУ Пышный заверил наших кредиторов и даже посла США Бриджит Бринк сократить выпуск гривны до конца этого года, и полностью ее свернуть с начала следующего ...ТОЕСТЬ НИКАКОЙ ЭМИССИИ . Короч - ".Денех нет выдержитесь всего хорошего."

Anonimответить

Повылазила нечисть.

Anonimответить

Ну а по сути что сказать хотелО. ..или просто так пернуть для ЧСВ .?

СПАРТАКответить

коммент убойный

Anonimответить

Краще подати позов в представництво Талібан.

Оставить комментарий

Имя
Комментарий
другие новости
Суддя Демченко виправдав В‘ячеслава Почепа, який попався поліції нетве... 2023-02-08 10:51:39 В‘ячеслав Чаус пояснив нетверезий стан підлеглого Андрія Шемця поїздко... 2023-02-08 09:49:09 Где купить рюкзак адидас? 2023-02-07 17:30:00 Засновник МРП «Єгер» Михайло Рева: "Утримання приватного мисливського ... 2023-02-07 12:54:38 Чотирьох захисників з Чернігівщини провели в останню путь (фото) 2023-02-06 18:00:19 58-річний Сергій Шинкаренко Чернігова живе в сараї 2023-02-06 17:09:47 Ярослав Моргацький з Чернігова збирає кошти на ЗСУ 2023-02-06 17:00:23 60-літній Олександр Чаус весь час бойових дій лишався жити на Бобровиц... 2023-02-06 16:51:51 Мешканці підтоплених сіл Чернігівщини лишаються відрізаними від цивілі... 2023-02-06 16:42:27 У Чернігові встановлять 80 велопарковок 2023-02-06 16:32:59